Alkukihelmöintiä…

Olen opiskelemassa Kouvolassa, Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, Kyamkissa, liiketaloutta.

Olen ollut koko elämäni kiinnostunut esimiestaidoista, niiden kohentamisesta
sekä johtamisesta ja sen eri osa-alueista, joten mielenkiintoinen kurssi ”Johtamisen ajankohtaisteema – näkökulmia johtamiseen digiajassa” jota tällä hetkellä työstän, on taas yksi etappi eteenpäin pääsemiseen, oman näkemyksen sekä ammattitaidon lisäämiseen.

Ajankohtainen aihe, joka alkaa nostamaan pikkuhiljaa korviaan, ja saa ihmiset pysähtymään, kuuntelemaan ja katselemaan, ottamaan selvää asiasta, erinäkökulmista sekä tarttumaan aiheeseen.

Yrityksestä riippumatta, mahdollisuudet alkavat pikku hiljaa avautua ja erilaiset polut aukeavat kuljettavaksi.

Mielenkiintoista tässä kurssin annissa on seurata muiden erialojen näkökulmia, harppauksia tämän aiheen puitteissa, sekä päästä kokemaan moninaisia blogeja sekä näiden takaa löytyviä henkilöitä, ajatuksineen sekä kokemuksineen.

 

Vuodatus; miksi juuri tämä alusta?

Minä ja blogi; kauhistus; oli ensimmäinen ajatukseni.

Olen kyllä seurannut blogeja, mutta että pitäisi ihan osata päättää että minkämoisen ottaa, ja vielä kertoakin siintä.

Vuodatus.net -blogin valintani oli kuitenkin yllättävän selkeä; kotimainen sekä suomenkielinen, joten pääsen (toivottavasti) helposti alkuun, ilman suurempia miettimisiä. En kyllä tiedä onko se aina helpoin tie sieltä missä aita on matalin, mutta nyt kokeillaan ja tutustutaan tähän. On mielenkiintoinen projekti nähdä mitä ikinä saankaan aikaiseksi

Googlettamalla löytyi useita eri blogisivustoja, eli valinnan varaa on paljonkin, näistä sitten pitäisi osata päättää itselle sopiva? Jos ei ennakkoon ole mitään tietoa, menee kyllä mutu tuntumalla valinnat.

 

On Twitterii, Facebookkii, Youtubee, ja mitäköhän vielä, miksi juuri siis Blogi?

Eri some-kanavia on vaikka kuinka, ja välillä tuntuu ettei niissä pysy edes kunnolla mukana. Myös ikäjakauma some-kanavasta riippuen näkyy selkeästi.

Lyhyet päivitykset, kuten Twitter/Facebook, joissa kommentoidaan/tykätään aiheista nopealla tahdilla, joka automaattisesti kertoo sen että päivitykset vanhenevat sekä vaihtuvat tiheään tahtiin.  

Oma kohtainen kokemus ei ylety Twitteriin asti, mutta Facebook on kyllä tullut tutuksi; ja käytössä päivittäin.

Youtube on omalla kohdalla jäänyt vain katsomisen ja kuuntelemisen asteelle. Katselen sieltä usein oman harrastuksen pariin kuuluvia videoita (hevoset/tanssi) ja saan sitä kautta paljon lisäoppia kulloiseenkin opintiehen; sekä mielestäni hyvä kanava musiikin kuunteluun.


Blogiin tutustuminen ja sen oma työstäminen tuo pikku hiljaa lisää tietoa ja taitoa. Mahdollisuus uudenlaiseen viestintävälineeseen, johon pääsee sisälle aivan eritavalla, työstämällä tätä kurssi työtä. Kovin avoimen tuntuinen on blogi, sisältöineen, joten mitään salassapidettävää tms viestintään ei tätä kanavaa voi mielestäni käyttää.

Yleishyödylliseen tiedon jakamiseen kaikille sitä tarvitseville kanava on varmasti ihan varteenotettava vaihtoehto. Samoin blogissa saat oman mielipiteen ja näkökulman kertomassasi asiassa laajemman alan mukaan. Näin ollen kaikilla halukkailla on mahdollisuus kommentoida oman näkökulmansa mukaan laajemmin blogiin.

Snapchatt, Instagram sekä WhatsApp ovat mielestäni verrattavissa puheluun tai tekstiviestintään. Nämä kolme ovat nopeaan, välittömästi reagoitaviin viesteihin hyviä sekä myös miellän nämä helposti tavoitettavissa olevaan kategoriaan. Tuleeko mieltymys sitten näissä olevien äänimerkkien vuoksi, vai mistä lie. Omakohtainen kokemus on ainoastaan WhatsApista, ja jossakin tilanteissa koen itse sen jopa häiritseväksi, joten äänimerkitkin saa toki pois, näin halutessaan.

Sosiaalisen median verkostoon on kaikille vapaus tehdä mitä vain, onko se sitten hyvä vai huono asia? Tämän kun pitää kuitenkin aina mielessä; niin ongelmia tuskin pääsee syntymään.

 

Blogin käyttö johtamisviestinnässä - eroaa, auttaa ja/tai mahdollistaa

Mielestäni yleiset kokouskutsut, tiedotteet, tmv voi hyvin toimia blogissakin. Kaikkien tiedottaminenalussa tuo omat hankaluutensa, mutta kaikki tarvitsevat asianomaiset oppivat nopeasti, ja sisäistävät uudet tavat. Viesteihin reagointi nopeutuu ja samalla kaikkien nähtävissä ovat kommentoinnit ja muutokset tulevaan, ja nämä pysyvät hyvin järjestyksissä. Itse kokousta en näe blogin kautta käyväksi; koen itse että sen pitää olla henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka toki voi olla esim videokeskustelua, puheluringin kautta, tms.

Sähköposti viestinnän miellän kahden ihmisen väliseksi, henkilökohtaisemmaksi asiaksi, jota mielestäni ei tule korvata blogin kautta.

Kehitys-, kasvokkain-, sekä käytävässä tapahtuvat keskustelut ovat mielestäni juuri niin kuin sanotaankin, toki poikkeushan vahvistaa aina säännön, joten miksei näitäkin voisi hoitaa välillä video/puhelu/skype periaatteella, mutta blogin välityksellä en näe asian tarkoituksenmukaisuutta niin että asia tulisi toimimaan.

Henkilöstölehden jutut sekä yrityksen sisäiset tiedotteet (yleisellä tasolla) mielestäni voisi toimia erityisen hyvinkin blogissa. Nopea kommunikointi sekä päätösten teko helpottuisi huomattavasti.

 

Esimiestyö, minä ja blogi?

Omasta mielestäni blogi voisi hyvinkin olla tulevaisuudessa viestinnän apuna työssäni. Uudet tuulet puhaltelevat milloin mistäkin ja tähän puuskaan voisi hyvin tarttua muutkin. Toki, en myöskään usko, että henkilökohtaista tapaamista ja näkemistä pelkkä viestittely ei tule koskaan voittamaan, ainakaan toivottavasti!

Työskentelemme päätteellä kokoajan, ja meidän päivämme ovat hyvin hektisiä ja uusia haasteita tulee päivän mittaan kokoajan. Tietokoneen sekä erikanavien käyttö on kaikille tiimiläisillemme luontevaa, joten uskon että kyseinen viestintä ei tuottaisi ongelmia. Nopeat kommentointi mahdollisuudet ja reagoiminen nopeuttaisi työskentelyämme paljon. Ja niin kuin jo aiemmin viittasin, kommenttien ja viestien säilyvyys ja näkyvyys toisi varmuutta kaikkien työskentelyyn, ja päätöksen tekoon. (Blogit ja bloggaaminen; Kilpi Tuomas, 2006). Kaikkien kommentit ja ajatukset selventäisi eri työtehtäviä sekä helpottaisi parhaimman työnsaavuttamista.

Aiempaa työpaikkaani ajatellen blogia voisi hyödyntää työntekijöiden perus perehdyttämiseen, uuden kouluttamiseen. Alusta toimisi mielestäni siihen tarkoitukseen erittäin hyvin, ja olisi kaikkien saatavilla. Tämä toki vaatii työn, jossa ei ole ns salassa pidettävää.


No niin tällä kertaa tällaista; innolla odotan mitä kurssi tuo tullessaan... Palaamisiin siis...

-Sanna