Uuden oppiminen on hankalaa, miten veisin sitä työntekijöille...

Olisiko helpompaa etsiä vertaiskuvia; esimerkkejä, jotta pystyisi paremmin sisäistämään asiat, ja pääsisi vanhan tavan kanssa uuteen kiinni, voisiko se olla ratkaisu juuri minulle?

Miten vien oppia perille, niin että työntekijä sen ymmärtää? Ilman ymmärtämistä/sisäistämistähän ei voi oppia uuteen tapaan, työskentelymuotoon, joka tässä olisi kuitenkin tarkoitus. Olisko pienet askeleet avainsana?

Jos lähdetäänkin ihan alkutekijöistä, niin kuin Jouni Rantanen on opinnäytetyössään kertonut; jos verrattaisiin toisiinsa, vaikkapa; Wiki = Oppikirja, Blogi = Vihko ja Laite = Kynä (s.38). Pääsisikö tällä kaikki paremmin sisään digitaalisuuteen? Olisiko tämä ymmärrettävää?

Nykyään kuitenkin digitaalisuus koskettaa ihan meistä jokaista, jo siviilielämässäkin, tavalla tai toisella. Esimerkkinä voisi vaikkapa laittaa, henkilökohtaisen palvelun saaminen, esim. pankissa, on katoava luonnonvara tai kauppojen itsepalvelukassat, joissa itse skannaat tuotteet, maksat, pakkaat.

Kaikki, ihan kaikki, myös työntekijätkin ovat erilaisia oppijoita, joten oman oppimisen tueksi on hyvä saada mahdollisimman hyvät valikoimat, jotta löytää sen parhaan oman tiensä oppimisen kannalta.

Uuden oppiminen pieninä palasina, avaisi itselle ovia uskaltaa ottaa uusia askeleita aina eteenpäin, ikään kuin pakottaa hankkimaan perustyöskentelyn tuoman osaamisen. Verkostoituminen teamiläisten kanssa luo varmuutta tekemiseen ja samalla vie eteenpäin, askel askeleelta.

Myös oman työpaikan kartoittaminen osaamisen kohdalla tulisi tehdä aika ajoin. Palautteen antaminen nimettömänä toisi oikeanlaista kritiikkiä yrityksen juuri sen hetken tilanteesta; ja olisi hyvä polku eteenpäin mentäväksi.

Johtajana tulisi myös sisäistää itse, mitä digitaalisuus on juuri meidän yrityksessä. Mitenkä saan muutoksen onnistumaan niin, että kukaan ei tuntisi itseään ulkopuoliseksi asian kanssa. Mitkä ovat meidän riskit; miten voin arvioida ne? Keskustelut oman teamin kanssa on hyvä keino saada selville yksittäisen työntekijän ymmärtämisestä oman työn digitaalisuuteen. Samalla kaikkien tieto/taito tasot nousevat; motivaatio kasvaa, sekä kynnys tekemiseen madaltuu.

Muistutus meille kaikille siitä, että emme ole yksin muutoksen kanssa, vaan teemme teaminä parhaan mahdollisen tuloksen uuden oppimiseen juuri meidän työpaikalla.

Alla linkki Jouni Rantasen opinnäytetyöhön:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98974/Rantanen_Jouni.pdf?sequence=1

digi3.jpg